Organizacja ceremonii pogrzebowych wszystkich wyznań.

 • Transport zmarłego (na terenie Siemianowic bez dodatkowych kosztów)
 • Chłodnię
 • Pochówek z użyciem windy pogrzebowej
 • Kaplicę pożegnań
 • Akustyczne nagłośnienie ceremonii
 • Transport osób starszych i samotnych celem dopełnienia formalności
 • Kredytowanie w ramach ZUS, KRUS, MSWiA
 • Dodatkowo na życzenie klienta zapewniamy:

 • Transport krajowy i międzynarodowy
 • Kosmetykę, ubiór pośmiertny
 • Odzież dla zmarłego
 • Kremację
 • Ekshumację
 • Trumny i urny
 • Florystykę - palmy, wieńce, kwiaty
 • Lektykę
 • Oprawę muzyczną (trębacz, lub orkiestra 12, 25 osobowa)
 • Usługi grabarskie
 • Dopełnienie formalności pogrzebowych w Kościele, na cmentarzu, w ZUS
 • Możliwość usługi "funeral planning" - planowania własnego pogrzebu.

  Ze względu na działanie w Polsce wielu Kościołów i związków wyznaniowych reprezentujących niemal wszystkie religie i wyznania współczesnego świata, którym Wolność Wyznania gwarantuje Konstytucja (art.25 i 53 )oraz ustawa o gwarancji wolności, sumienia i wyzwania Nasz Zakład Pogrzebowy zatrudniający wykwalifikowanych pracowników wykonujących z pełnym poszanowaniem dla osób zmarłych i ich rodzin swe czynności związane z przygotowaniem ceremonii traktując je nie jako praca, lecz służba, zapewni Państwu przygotowanie ceremonii według religii i wyzwania jakie Państwo wyznają.