W momencie stwierdzenia zgonu, należy:

  • Wezwać pogotowie lub lekarza pierwszego kontaktu (w celu wyst. karty inf.o zgonie)
  • Kontaktować się z Zakładem Pogrzebowym (transport ciała do chłodni)
  • Udać się z kartą informacyjną zgonu do przychodni lekarskiej, w której zmarły się leczył po Kartę Zgonu
  • Udać się z kartą zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty przez Zakład Pogrzebowy:

  • Akt Zgonu
  • Dowód osobisty osoby zmarłej
  • Dowód osobisty osoby zlecającej wykonanie pochówku
  • Legitymacja emeryta, rencisty lub ostatni odcinek emerytury, renty
  • Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 505-445-519, 502-211-146 przez 24h/dobę